Skip to content

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is een dynamische, snelgroeiende, internationale vernieuwingsbeweging binnen de Islam. Zij is gesticht in 1889, heeft vestigingen in meer dan 200 landen en telt verscheidene tientallen miljoenen leden.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de enige Islamitische organisatie die gelooft dat de langverwachte Messias is verschenen in de persoon van Mirza Ghulam Ahmad van Qadian (as) (1835-1908). Ahmad (as) maakte er aanspraak op de metaforische tweede komst van Jezus van Nazareth (as) te belichamen alsmede de goddelijke leidsman wiens komst was voorspeld door de Profeet van de Islam, Muhammad (saws). De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat God Ahmad (as) zoals Jezus (as) heeft gezonden om godsdienstoorlogen te beëindigen, bloedvergieten te veroordelen en zedelijke beginselen, rechtvaardigheid en vrede opnieuw te vestigen. De komst van Ahmad (as) heeft een ongekend tijdperk van Islamitische wederopleving teweeggebracht. Hij ontdeed de Islam van fanatieke geloofsopvattingen en gebruiken door krachtig op te komen voor de ware en wezenlijke leerstellingen van de Islam. Hij erkende ook de nobele leerstellingen van de grote religieuze grondleggers en heiligen, onder wie Zoroaster (as), Abraham (as), Mozes (as), Jezus (as), Krishna (as), Boeddha (as), Confucius (as), Lao Tzu en Goeroe Nanak, en hij verklaarde hoe zulke leerstellingen samenkwamen in de ene ware Islam.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de leidende Islamitische organisatie die op ondubbelzinnige wijze iedere vorm van terrorisme verwerpt. Meer dan een eeuw geleden verklaarde Ahmad (as) nadrukkelijk dat een agressieve “jihad met het zwaard” in de Islam geen plaats heeft. In plaats daarvan onderwees hij zijn volgelingen om een onbloedige, intellectuele “jihad met de pen” te voeren om de Islam te verdedigen. Hiertoe schreef Ahmad (as) meer dan 90 boeken en tienduizenden brieven. Hij hield honderden lezingen en was betrokken bij talloze openbare debatten.

Eveneens is de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap de enige Islamitische organisatie die een scheiding van moskee en staat onderschrijft. Meer dan een eeuw geleden onderwees Ahmad (as) zijn volgelingen om de heiligheid van zowel godsdienst als regering te beschermen door rechtschapen zielen en ook loyale burgers te worden.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de belangrijkste Islamitische organisatie met een centrale geestelijk leider, die bekend staat als de Khalifa van de Islam. Meer dan een eeuw geleden herinnerde Ahmad (as) zijn volgelingen aan de belofte van God om de boodschap van de Islam te beschermen door middel van khilafat (de geestelijke instelling van de opvolging van het profeetschap). De Gemeenschap gelooft dat alleen de geestelijke opvolging van khilafat de zuivere waarden van de Islam kan handhaven en de mensheid verenigen. Vijf geestelijk leiders hebben Ahmad (as) opgevolgd sinds zijn heengaan in 1908. Het vijfde en huidige geestelijk hoofd, Zijne Heiligheid Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, verblijft in het Verenigd Koninkrijk.

Voor meer info ga naar website van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap