Skip to content

Introductie Madjlis Ansarullah Nederland

Madjlis Ansarullah (Vereniging van helpers, voor de zaak, van Allah) is een hulporganisatie van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap voor mannen boven de leeftijd van veertig jaar. Zij is gesticht in 1940 door Hadhrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad (ra), de tweede kalief van de gemeenschap. Vandaag heeft zij afdelingen over de gehele wereld. Als organisatie die de ouderen van de gemeenschap omvat, verschaft zij intellectuele en geestelijke leiding aan haar leden via plaatselijke en nationale administratieve afdelingen. Een van de doelen van Madjlis Ansarullah is het aanmoedigen van dienst aan de medemens, het plaatsen van collectieve belangen boven individuele belangen, het bevorderen van de boodschap dat loyaliteit aan het land waarin men woont een deel is van het geloof. Ons motto is “Liefde voor iedereen; haat jegens niemand”.

Voor dit doel ontplooit Madjlis Ansarullah door het jaar heen meerdere activiteiten.

Een van deze activiteiten is onze jaarlijkse vredesconferentie, die ernaar streeft personen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen met één gezamenlijk doel: het bevorderen van vrede en harmonie in de wereld. Dit is een kleinere gebeurtenis in vergelijking met de internationale evenementen die wij jaarlijks organiseren. Een voorbeeld hiervan is het vredessymposium dat jaarlijks in het Verenigd Koninkrijk wordt gehouden en dat wordt bijgewoond door Zijne Heiligheid Hadhrat Mirza Masroor Ahmad. Het thema van het vredessymposium 2019 was “De kritieke behoefte aan Vrede“. Meer dan 800 gasten hebben deze unieke gebeurtenis bijgewoond. Onder hen bevonden zich staatssecretarissen, parlementariërs, diplomaten, religieuze en maatschappelijke leiders, alsmede vertegenwoordigers van talrijke liefdadigheidsinstellingen en geloofsgemeenschappen.

2023 zal ons de gelegenheid geven om onze achtste jaarlijkse vredesconferentie te organiseren. Het zal zowel fysiek als op YouTube te volgen zijn. Het thema van dit jaar is “Migratie gevolg of oorzaak van conflict ?“.

Voor meer info ga naar website van Ansarullah